...

Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Bike-Lease er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Bike-Lease.dk ApS
CVR-nr.: 40779299
Telefon: 7218 6040
E-mailadresse: info@bike-lease.dk

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

Formål:

At sælge/lease cykler og forsikringer til dig som kunde, med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med dig eller den virksomhed, du repræsenterer.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

Identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, stilling og oplysninger om vores forretningsmæssige relation samt CPR-nummer. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Som udgangspunkt stammer oplysningerne fra dig selv om kunde. Hvis sagen kræver det, kan vi modtage oplysninger via SKAT, hvis vi skal tjekke din finansielle situation ift. RKI m.m.

Modtagere eller kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Vores revisor (i forbindelse med bogføring og regnskab) xena (slå op).
  • Eventuelle fragtselskaber ifm. levering af dine købte/leasede produkter.
  • Hvis du misligholder vores kontrakt, kan vi sende dine informationer til et inkassoselskab, manglende udestående generelt.
  • Xena (der foreligger en databehandleraftale),
  • Mapper i onedrive (Microsoft),
  • Eventuelle samarbejdspartnere i forbindelse med kontrakten

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at alle dine personhenførbare personoplysninger slettes, så snart Bike-Lease ikke har en gyldig grund til at opretholde dataen, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Det kan være nødvendigt, at du oplyser os om visse typer af personoplysninger, før at du kan anvende alle Bike-Lease hjemmesides funktioner. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte alle de ønskede funktioner eller foretage det ønskede køb. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig (se mere om dette ovenfor).

Se vores cookiepolitik for yderligere information om behandlingen af din ageren på vores hjemmeside.

 

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev:

Formål:

Vi indsamler oplysninger, for eksempelvis at kunne tilmelde dig nyhedsbreve, gennemføre arrangementer eller for at sende dig invitationer og andre oplysninger om vores services og virksomhed. Hvis vi ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål, vil vi altid informere dig herom og som udgangspunkt indhente dit samtykke til denne behandling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev:

Navn, stilling, virksomhed, e-mailadresse, telefonnummer og adresse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Som udgangspunkt stammer oplysningerne fra dig selv om kunde.

Modtagere eller kategorier af modtagere:

Vi deler dine oplysninger med vores samarbejdspartnere, som er bydere af nyhedsbrevsservices og lign.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer.

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om MailChimp, som er beliggende i USA. Vi kan oplyse, at BikeLease har en Data Processing Addendum med MailChimp.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at alle dine personhenførbare personoplysninger slettes, så snart Bike-Lease ikke har en gyldig grund til at opretholde dataen, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål:

At kvalificere dig som eventuelt medarbejder i Bike-lease.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

De personoplysninger, som du vælger at oplyse os om.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Personoplysningerne kommer fra dig som kandidat til en stilling i Bike-Lease.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger i 180 dage, medmindre du beder os om at slette din data inden.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Dokumentoplysning
Dette er 1. version af Bike-Lease persondatapolitik skrevet 24. februar 2021.

Cookiepolitik

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.