...

Birks Bike Shop, Hjørring

Sommeren 2021 var der hvor vi begynde forhandlingerne om at overtage Vendelbo Cykler i Hjørring. Dette faldt på plads i løbet af efteråret 2021 og første åbningsdag i Hjørring blev således 1. november 2021. Der er drevet cykelbutik på adressen i mere end 20 år. Birks Bike Shop og Vendelbo Cykler har mange fælles træk, vi elsker kvalitet og ordentlighed – et ord er et ord. Derfor var en fusion oplagt.
Birks Bike Shop, Hjørring
Fuglsigvej 58
9800 Hjørring
Birks Bike Shop, Hjørring kan indgå leasingkontrakt med følgende cykelmærker:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.